Ystod Gyrru

ein hystod gyrru llifogydd

Yr ystod Gyrru yw’r unig ystod o lifogydd yng Nghanolbarth Cymru a dyma’r lle perffaith i ymarfer eich sgiliau. Mae’n agored 7 diwrnod yr wythnos bob dydd a nosweithiau. Gallwn ddarparu clybiau i unrhyw un a hoffai ddod i roi cynnig ar golff yn ein hamrediad gyrru. Gellir prynu tocynnau amrediad gyrru o’r Pro Shop neu’r dderbynfa. Tocyn amrediad gyrru – £ 4 (tua 60 peli)

Rydym yn cynnig croeso cynnes i ymwelwyr dydd a phenwythnos ac yn cynnig sawl pecyn dydd a dros nos a gwyliau golff i ddewis ohonynt. Rydym wedi dod yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer gwyliau golff canol-wythnos a phenwythnos, sy’n cynnwys llety o safon, prydau bwyd yn ein bwyty gwych, a mynediad llawn i’n holl gyfleusterau hamdden a sba. </ P>

Mae ein gweithiwr proffesiynol golff, Martin Gallagher, ar y safle ac mae yno i ddarparu help, cyngor a gwersi pe byddech chi ei angen. Yr ystod Gyrru yw’r lle delfrydol i ddechrau golff, felly croeso i chi alw a llyfrwch wers swing

Mae ein siop golff wedi’i lleoli yn ein Tŷ Clwb i githau’r offer diweddaraf i chi ac mae’n cynnig gwasanaeth addas i sicrhau bod gennych yr holl becynnau cywir.

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl