croeso i'r clwb golff

golff pencampwriaeth yng nghanol cymru

Mae Clwb Golff Penrhos yn un o’r ‘cyfrinachau gorau a gedwir’ – a osodwyd mewn parc cefn gwlad sydd â thirlun preifat, wedi’i dirweddu, a lansiwyd ein cwrs golff ym 1991. Mae’n edrych dros gymoedd gwyrdd Cymreig gwyrdd a Bae Ceredigion.

Mae gennym ddau gwrs golff – cwrs pencampwriaeth 18 twll sydd yn cael ei hystyried yn ‘uchel a heriol’ gan y rhan fwyaf o chwaraewyr. Mae’n cael ei goginio’n dda, wedi’i gynnal a’i gadw’n eithriadol o dda a’i chwarae yn ystod y flwyddyn. Nid yw golff yng Nghymru yn llawer gwell na hyn.

Rydym yn falch o’n treftadaeth ac mae gennym Glwb Golff prysur, ffynnu a gweithgar gydag aelodau gwrywaidd, iau ac iau. Mae lle i fwy o amser ac rydym yn fwy na pharod i gwrdd â darpar aelodau newydd a rhoi taith lawn i chi o’n clwb.

Mae gennym ni hefyd gwrs 9 twll ‘Barcud Coch’ ac ystod gyrru llifogydd i’r rheini sydd naill ai’n ‘mynd i mewn i golff’ neu, fel awyddus i gywiro, ymarfer ac arfer ymarfer.

Dyluniwyd ein cwrs 18 twll eithriadol gan un o brif benseiri y DU, David Williams, a chafodd ei gomisiynu gan sylfaenydd Penrhos a chyfarwyddwr presennol y Clwb Parcio a Golff teulu, John Pugh-Evans.

Mae gennym hefyd siop golff sydd wedi’i stocio’n llawn ar y safle rhag ofn y bydd angen unrhyw beth arnoch chi, sef Golf Pro preswylydd ar gyfer hyfforddiant ac rydym yn llogi cerbydau a throlau golff modur. Mae gennym hefyd storfa golff enfawr ar-lein a gellir cyflwyno unrhyw gynhyrchion i chi ym Mharc Penrhos.

Lleoliad sydd wedi’i leoli’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau golff ger Aberystwyth, seibiannau byr ger Bae Ceredigion ac Aberaeron a gwyliau teuluol yn Canolbarth Cymru.

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl