Preifatrwydd a Chwcis

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae “Parc Penrhos,” Parc Penrhos “,” Clwb Golff Penrhos “,” Cwmni “, St Teilo Ltd (‘ni’) yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon.

Pynciau:

 • Pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi?
  • Sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?
  • Mynediad i’ch gwybodaeth a chywiro
  • Cadw Data
  • Storio Data
  • Cwcis
  • Gwefannau eraill
  • Newidiadau i’n polisi preifatrwydd
  • Sut i gysylltu â ni

Pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch chi’n cwblhau ffurflen neu yn gofyn cwestiwn i ni trwy ein gwefan. Rhestrir isod y ffurflenni a wnawn ni a’r data a gesglir: –

 • Ffurflen Gyswllt
 • Aelodaeth Golff
 • Aelodaeth Barcud Coch
 • Aelodaeth Hamdden
 • Enw, cyfeiriad, rhif cyswllt, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni
 • Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella profiad ymwelwyr a dadansoddi ymddygiad ymwelwyr.

Sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi er mwyn ymateb i’ch cyswllt a wnaed trwy ein ffurflen. Yna cedwir eich data yn unol â’r adran polisi cadw data isod.

Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall.

Mynediad i’ch gwybodaeth a chywiro

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech gael copi o’ch gwybodaeth bersonol neu’ch holl wybodaeth bersonol, e-bostiwch neu ysgrifennwch atom gan ddefnyddio’r manylion yn yr adran Cysylltu â Ni isod.

Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Efallai y byddwch yn gofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth sy’n eich barn chi yn anghywir.

Cadw Data

Byddwn yn cadw eich data hyd nes y gwnewch gais i ni ei ddileu. Gallwch wneud hyn drwy anfon e-bost neu ysgrifennu at y cyfeiriadau yn yr adran Sut i Gysylltu â Ni isod.

Storio data

Cedwir eich data yn ddiogel mewn canolfannau data sydd wedi’u lleoli yn y Deyrnas Unedig.

Cookies

Mae cwcis yn ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log safonol ar y rhyngrwyd a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Gellir defnyddio’r wybodaeth hon i olrhain defnydd ymwelwyr o’r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgaredd gwefan. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella profiad ymwelwyr a dadansoddi ymddygiad ymwelwyr. Bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru pe bai hyn yn newid. Am fwy o wybodaeth ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.
Gallwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae’r gwefannau uchod yn dweud wrthych sut i dynnu cwcis oddi ar eich porwr.

Gwefannau eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wefan hon ond felly pan fyddwch chi’n cysylltu â gwefannau eraill, dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Byddwn yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn diwethaf ar 21 Mai 2018.

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch chi:
• trwy e-bost: info@penrhosgolf.co.uk
• neu ysgrifennu atom yn:

St Teilo Cyf

Parc Penrhos

Llanrhystud

Ceredigion

SY23 5AY

cyfeiriad

 • Parc Penrhos
 • Llanrhystud
 • Aberystwyth
 • Ceredigion
 • SY23 5AY
 • Cymru

Cyswllt

 • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
 • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
 • info@penrhosgolf.co.uk
 • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl