Gwesty'r Penrhos Inn

ystafelloedd gwely a dwy ystafell en-suite

Gwesty cysurus ar steil ‘motel’ yw gwesty’r Penrhos Inn, gyda 15 ystafell sy’n cynnig ystafelloedd dau wely neu wely dwbl gydag ystafelloedd ymolchi ‘en-suite’ â chawod a bath. Mae gan bob ystafell fawr wely soffa ychwanegol a chegin fechan gyda microdon, tegell ac oergell.

Mae’r gwesty’n berffaith i bobl busnes, i grwpiau sy’n ymweld â ni i chwarae golff neu i dwristiaid sy’n galw heibio wrth ymweld â’r ardal brydferth hon. Rydym yn darparu llety syml ond cyfforddus, gyda mynediad llawn i’n holl gyfleusterau, gan gynnwys brecwast a swper yn ein bwyty a bar.

mynediad llawn i'n cyfleusterau hamdden a bwyta

Mae Gwely a Brecwast Cinio neu Wely a Brecwast ar gael. Cyfraddau busnes a grŵp ar gael ar gais.

Ffoniwch ni ar Ffôn: 01974 202999 neu e-bost i gael rhagor o wybodaeth ar info@penrhosgolf.co.uk

Yn berffaith ar gyfer seibiannau byr ger Bae Ceredigion, ar gyfer cerddwyr a beicwyr, ar gyfer gwyliau golff ger Aberystwyth, mae Parc Penrhos yn cynnig mynediad llawn i’r gwesteion i’r cyfleusterau chwaraeon a hamdden gorau yng Ngheredigion – mae Parc Penrhos yn gyrchfan hamdden, golff a chlwb gwledig yng Nghymru.

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl