Gweithio i Ni

Rydym yn fusnes prysur a ffyniannus, ac felly mae bob amser yn edrych am staff egnïol a brwdfrydig. Yn benodol, mae misoedd brig y Gwanwyn a’r Haf yn cynnig ystod o gyfleoedd ar gyfer gwaith tymhorol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth, cysylltwch â ni ac anfonwch eich CV neu ffoniwch ni.

Ar gyfer Swyddi Gwag Cyfredol – Ffoniwch i holi

dod a gweithio gyda ni

01974 202 999

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl