Cysylltwch â Ni

derbynfa & archebion

sian & sue rees evans

01974 202 999

carafan & gwerthiannau logfeydd

dafydd rees evans

07875 548012

marchnata, digwyddiadau & swyddfa’r wasg

lowri rees evans

01974 202 999

cysylltwch â ni

Anfonwch neges atom neu ofyn cwestiwn trwy lenwi’r ffurflen.

dod o hyd i ni

Rydym ni 9 milltir i’r de o Aberystwyth a 7 milltir i’r gogledd o Aberaeron ar ffordd yr A487 arfordirol.

Wrth fynd i Lanrhystud, trowch ymlaen i’r B4337 ac edrychwch am arwyddion Parc Penrhos.

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl