Cwrs y Barcud Coch 9 Hole

golff i bawb

Rydym yn falch o gynnig rhywbeth i bawb ym Mharc Penrhos ac rydym yn arbennig o gyffrous wrth y nifer cynyddol o chwaraewyr newydd sy’n ymuno â’n Clwb cyfeillgar. Ar gyfer ieuenctid, dechreuwyr a phawb sydd yn ‘Golli i Golff’ yn unig, mae gennym gwrs 9 twll arbennig, ‘Cwrs y Barcud Coch’, sef lle perffaith i ddysgu, ymarfer neu ddatblygu’ch sgiliau. Mae ein Golf Pro mewnol, Martin Gallagher, ar ei hapusaf pan mae’n addysgu, hyfforddi a dod â thalent newydd i’r gamp.

Am ragor o fanylion, ffoniwch ni ar Ffôn: 01974 202 999 neu anfonwch e-bost atom: theacademy@penrhosgolf.co.uk

Mae Penrhos yn chwarae mewn nifer o gynghreiriau a thwrnameintiau golff ac mae gennym amserlen brysur o ddigwyddiadau cymdeithasol a golff trwy gydol y flwyddyn.

Edrychwch ar ein polisi ‘Diogelu plant a phobl ifanc’ yma.

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Tel: +44 (0) 1974 202 999
  • Fax: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl