Amdanom ni

Ein hanes

Dechreuodd Parc Penrhos fel fferm deuluol. Ym 1966, penderfynodd Elspeth a John Pugh Evans arallgyfeirio, ac agorwyd rhan o’r tir fel Parc Gwyliau. Gyda dim ond ychydig o garafannau yn eu lle, buan y lledaenodd ei enw da ac mewn dim o dro, roedd Penrhos wedi troi’n gyrchfan gwyliau poblogaidd.

Amgylchiadau Perffaith

Heddiw, mae Penrhos yn ffynnu ac o ganlyniad i’w llwyddiant parhaus, mae yna dair cenhedlaeth o deulu Rees-Evans yn helpu i redeg y Parc bellach. Mae’r teulu’n gofalu am eu hetifeddiaeth ac yn cyflwyno cyfleusterau newydd bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod y Parc yn cael ei gynnal a’i ddatblygu fel cyrchfan gwyliau o’r ‘genhedlaeth nesaf’.

Mae Parc Penrhos wedi bod yn eiddo i’r teulu ers dros 50 o flynyddoedd! Yn wreiddiol, symudodd John ac Elspeth Pugh-Evans i Fferm Ystrad Teilo ym 1961. Gyda’u meibion, Rowland a Huw Rees-Evans, datblygwyd maes carafannau ochr yn ochr â’r fferm. Wedi hyn, penderfynodd y teulu ehangu’u gorwelion a chreu cwrs golff 18 twll a oedd yn ymestyn dros 150 erw o Ddyffryn Wyre. Agorwyd y cwrs yn swyddogol ym 1991. Gwnaeth un o’r cyfarwyddwyr, John, helpu i gynllunio’r cwrs gyda chynllunydd y cwrs, Jim Walters. Mae’r parc wedi newid yn aruthrol dros y blynyddoedd, a bydd yn parhau i ddatblygu diolch i waith y tair cenhedlaeth sy’n ymwneud â’r parc.

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl