Croeso i Barc Penrhos, cyrchfan gwyliau a hamdden moethus a redir gan deulu, gyda Chlwb Golff a chwrs 18 twll penigamp. Mae Penrhos wedi’i leoli mewn rhan heddychlon, ddelfrydol o gefn gwlad, ger Arfordir godidog Gorllewin Cymru ac mae ar agor drwy’r flwyddyn.

edrychwch o gwmpas penrhos

Am wyliau teulu neu benwythnos tawel i ymlacio, nid oes unman tebyg i Barc Penrhos. Mae’n cynnig awyr iach, lle i ymlacio a hamddena ac mae’n berffaith i feicwyr a cherddwyr sy’n pasio, neu i bobl busnes sy’n chwilio am le i drafod mewn lleoliad sy’n eu hysbrydoli.

Mae Clwb Golff Penrhos yn un o’r ‘rhyfeddodau cudd’ hynny – mewn parc gwledig preifat wedi’i dirlunio, saif cwrs golff 18 twll trawiadol maint pencampwriaethol, a ystyrir yn ‘heriol ac o ansawdd uchel’.

Mae ein bwyty a bar ar agor bob dydd, drwy gydol y flwyddyn, a’r fwydlen yn cynnwys gwledd o ddewis – p’un ai’r ydych am gael pryd bwyd tri chwrs neu ddiod oer ar ein teras gyda byrbryd clasurol o’r bar.

Newyddion, cynigion a digwyddiadau

Mae’n ymwneud â ffordd o fyw!

Newyddion, cynigion a digwyddiadau

Ymunwch â’n rhaglen ddigwyddiadau amrywiol neu fanteisio ar un o’n cynigion rheolaidd.

Beth mae ein gwesteion yn ei ddweud...

Wedi bod yma ddwy flynedd ddiwethaf a gallwn ddweud yn onest lle rhyfeddol. Mae'r teulu sy'n ei rhedeg yn wych ac nid oes dim gormod o drafferth. Mae'r cwrs golff yn gracen hefyd. Argymhellir yn fawr.

Y Teulu Lee

Fe wnaethon ni fwynhau ein harhosiad ym Mharc Penrhos, roedd yn safle hyfryd. Roedd ein porthdy yn wych, gyda phopeth yr oedd ei angen arnom. Yn ardal hyfryd hefyd, ni allant aros i fynd yn ôl!

Y Teulu Carter

cyfeiriad

  • Parc Penrhos
  • Llanrhystud
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 5AY
  • Cymru

Cyswllt

  • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
  • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
  • info@penrhosgolf.co.uk
  • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl